Начало

Новини11.04.2019 Уважаеми колеги, уведомяваме Ви, че от днес - 11.04.2019г., е стартиран нов модул за тестване на знанията на кандидатите за придобиване на лесовъдска правоспособност. Връзката може да отворите тук.

08.02.2019 Бюджет на Изпълнителна агенция по горите за 2019 г.

22.04.2016 Заповед №576/22.04.2016 г. на изпълнителния директор на ИАГ относно добива и транспортирането на дървесина и недървесни горски продукти


Работно време:

От 9:00 до 17:30
София, бул. Хр. Ботев 55
електронна поща: iag@iag.bg

Сигнали за корупция и нарушения в горите може да подадете на телефон

0800 20 800

или подайте сигнал онлайн
Горскостопански планове
Платформа за сътрудничество
Регламент 995