НачалоКонтакти

Изпълнителна агенция по горите | Контакти

Контакт с нас:

Деловодство: 02 / 985 11 512

За информация, свързана с упражняване на лесовъдска практика: 02 / 985 11 530

Изпълнителен директор: 02 / 985 11 503

Електронна поща: iag@iag.bg

Адрес: София, бул."Христо Ботев" №55

Интернет страница: www.iag.bg

ЕИК: BG 121 486 802