РДГ Стара Загора | Обява за работа

Дата на валидност: 11.02.2018

Длъжност: „Главен специалист - Горски инспектор”
Звено: РДГ Стара Загора

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

за длъжността „Главен специалист - Горски инспектор”,  Дирекция „Горско стопанство” при Регионална дирекция по горите – Стара Загора. – 3 щатни бройки. 

 

Материали