РДГ Ловеч | Обява за работа

Дата на валидност: 21.03.2018

Длъжност: Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността ЮРИСКОНСУЛТ
Звено: РДГ Ловеч

Списък на кандидатите, допуснати до участие в конкурс, обявен със Заповед №I-3-171/19.02.2016г. на Директора на РДГ-Ловеч.

1. Андриан Валентинов Ангелов

2. Александра Валериева Прунова

3. Живко Христов Белев

Материали