РДГ Берковица | Обява за работа

Дата на валидност: 28.04.2023

Длъжност: Юрисконсулт
Звено: РДГ Берковица

 

„Юрисконсулт в дирекция „Административно-правна и финансово-ресурсна“ - 1 щатна бройка в Регионална дирекция по горите – Берковица 

Материали