НачалоОбяви за работа - всички

Изпълнителна агенция по горите | Обяви за работа

Дата на валидност: 21.10.2021
Длъжност: Конкурс за длъжността “стажант – одитор – изнесен офис гр. Бургас” в звено „Вътрешен одит“ в Изпълнителна агенция по горите.
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 08.10.2021
Длъжност: Конкурс за длъжността “Главен експерт” в отдел „Контрол по опазване на горските територии и защита от пожари“, дирекция “Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство”(КОГТЛС) в Изпълнителна агенция по горите.
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 08.10.2021
Длъжност: Конкурс за длъжността “старши експерт” – 2 броя в отдел „Контрол по опазване на горските територии и защита от пожари“ /КОГТЗП/, дирекция “Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство”/КОГТЛС/ в ИАГ.
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 28.10.2021
Длъжност: ДПП Рилски манастир обявява конкурс за длъжността „Старши специалист – горски инспектор” – 1 бр.
Звено: ДПП Рилски манастир
Дата на валидност: 20.09.2021
Длъжност: Горски инспектор
Звено: РДГ Берковица
Дата на валидност: 13.09.2021
Длъжност: „Главен специалист горски инспектор” към Специализирана администрация, Дирекция „Горско стопанство” на РДГ Бургас
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност: 19.08.2021
Длъжност: Главен експерт „Промени в горските територии”
Звено: РДГ Сливен
Дата на валидност: 30.08.2021
Длъжност: Конкурс за старши специалист "Горски инспектор" в дирекция "Горско стопанство" - звено област Русе - 2 щатни бройки при Регионална дирекция по горите - гр.Русе
Звено: РДГ Русе
Дата на валидност: 11.08.2021
Длъжност: Конкурс за Старши експерт "Стопанисване на горите и планиране на дейности в недържавни гори" в Дирекция "Горско стопанство" при Регионална дирекция по горите Русе.
Звено: РДГ Русе
Дата на валидност: 11.08.2021
Длъжност: Конкурс за Старши експерт "Възобновяване и защита на горите от ерозия, болести и вредители" в Дирекция "Горско стопанство" при Регионална дирекция по горите Русе.
Звено: РДГ Русе
Дата на валидност: 16.08.2021
Длъжност: Конкурс за длъжността „Директор на Дирекция на природен парк „Шуменско плато”, гр. Шумен.
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 17.08.2021
Длъжност: Конкурс за длъжността „Директор на Дирекция на природен парк „Странджа”, гр. Малко Търново.
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 13.08.2021
Длъжност: Конкурс за длъжността „Директор на Дирекция на природен парк „Сините камъни”, гр. Сливен.
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 18.08.2021
Длъжност: Конкурс за длъжността „Директор на Дирекция на природен парк „Русенски Лом”, гр. Русе.
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 08.07.2021
Длъжност: Горски Инспектор в Дирекция Горско Стопанство на РДГ - Смолян
Звено: РДГ Смолян
Дата на валидност: 05.07.2021
Длъжност: Главен експерт "Информационни технологии"
Звено: РДГ Пазарджик
Дата на валидност: 03.07.2021
Длъжност: Счетоводител
Звено: РДГ Сливен
Дата на валидност: 04.06.2021
Длъжност: „Главен юрисконсулт” в дирекция „Административно-правна и финансово-ресурсна“ - 1 щатна бройка в Регионална дирекция по горите – Берковица
Звено: РДГ Берковица
Дата на валидност: 05.05.2021
Длъжност: Дирекция на Природен парк "Беласица" обявява конкурс за длъжността Младши експерт "Туризъм"
Звено: ДПП Беласица
Дата на валидност: 30.04.2021
Длъжност: Финансов контрольор
Звено: РДГ Благоевград
предишна страница 1 | 2 | 328 | 29 следваща страница