НачалоОбяви за работа - всички

Изпълнителна агенция по горите | Обяви за работа

Дата на валидност: 14.01.2022
Длъжност: Главен експерт „Ловно и рибно стопанство” към Специализирана администрация, Дирекция „Горско стопанство” на РДГ Бургас
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност: 29.12.2021
Длъжност: ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ГОРСКА ИКОНОМИКА
Звено: РДГ Стара Загора
Дата на валидност: 22.12.2021
Длъжност: Конкурс за длъжността „Горски инспектор” – 1 /една/ щатна бр., дирекция „Горско стопанство“, „Специализирана администрация” в Регионална дирекция по горите – Благоевград.
Звено: РДГ Благоевград
Дата на валидност: 16.12.2021
Длъжност: Главен експерт - инвентаризация на горските територии и горско планиране
Звено: РДГ Шумен
Дата на валидност: 13.12.2021
Длъжност: Главен експерт „Стопанисване и ползване” към Специализирана администрация, Дирекция „Горско стопанство” на РДГ Бургас
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност: 13.12.2021
Длъжност: Конкурс за длъжността главен експерт "Контрол по опазване на горските територии"
Звено: РДГ Сливен
Дата на валидност: 29.12.2021
Длъжност: Конкурс за специалист "Горски инспектор" в дирекция "Горско стопанство" - звено област Разград - 1 щатна бройка при Регионална дирекция по горите - гр.Русе
Звено: РДГ Русе
Дата на валидност: 03.12.2021
Длъжност: Конкурс за длъжността главен експерт "Ловно и рибно стопанство"
Звено: РДГ Благоевград
Дата на валидност: 01.12.2021
Длъжност: „Главен експерт „Залесяване и защита на горските територии“, Дирекция „Горско стопанство“ в Регионална дирекция по горите – Пловдив – 1 работно място
Звено: РДГ Пловдив
Дата на валидност: 08.12.2021
Длъжност: ИАГ обявява конкурс за длъжността „директор“ на Лесозащитна станция, гр. София
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 18.11.2021
Длъжност: Конкурс за длъжността “Младши експерт” в отдел „Учредяване на вещни права“, дирекция “Горски територии” в Изпълнителна агенция по горите.
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 28.10.2021
Длъжност: ДПП "Рилски манастир“ обявява конкурс за длъжността СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ. - 1 щатна бройка
Звено: ДПП Рилски манастир
Дата на валидност: 21.10.2021
Длъжност: Конкурс за длъжността “стажант – одитор – изнесен офис гр. Бургас” в звено „Вътрешен одит“ в Изпълнителна агенция по горите.
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 08.10.2021
Длъжност: Конкурс за длъжността “Главен експерт” в отдел „Контрол по опазване на горските територии и защита от пожари“, дирекция “Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство”(КОГТЛС) в Изпълнителна агенция по горите.
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 08.10.2021
Длъжност: Конкурс за длъжността “старши експерт” – 2 броя в отдел „Контрол по опазване на горските територии и защита от пожари“ /КОГТЗП/, дирекция “Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство”/КОГТЛС/ в ИАГ.
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 28.10.2021
Длъжност: ДПП Рилски манастир обявява конкурс за длъжността „Старши специалист – горски инспектор” – 1 бр.
Звено: ДПП Рилски манастир
Дата на валидност: 20.09.2021
Длъжност: Горски инспектор
Звено: РДГ Берковица
Дата на валидност: 13.09.2021
Длъжност: „Главен специалист горски инспектор” към Специализирана администрация, Дирекция „Горско стопанство” на РДГ Бургас
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност: 19.08.2021
Длъжност: Главен експерт „Промени в горските територии”
Звено: РДГ Сливен
Дата на валидност: 30.08.2021
Длъжност: Конкурс за старши специалист "Горски инспектор" в дирекция "Горско стопанство" - звено област Русе - 2 щатни бройки при Регионална дирекция по горите - гр.Русе
Звено: РДГ Русе
предишна страница 1 | 2 | 329 | 30 следваща страница