НачалоОбяви за работа - всички

Изпълнителна агенция по горите | Обяви за работа

Дата на валидност: 28.12.2017
Длъжност: Главен Експерт "Връзки с обществеността"
Звено: ДПП Витоша
Дата на валидност: 19.12.2017
Длъжност: ИАГ обявява конкурс за длъжността “Главен експерт” в отдел “Счетоводство”, дирекция “Финансово стопански дейности”
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 19.12.2017
Длъжност: ИАГ обявява конкурс за длъжността “Старши експерт” в отдел “Бюджет и управление на собствеността”, дирекция “Финансово стопански дейности”
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 17.12.2017
Длъжност: Главен горски инспектор, Дирекция „Горско стопанство“ - „Специализирана администрация”
Звено: РДГ Благоевград
Дата на валидност: 13.12.2017
Длъжност: Главен експерт - 3 щатни бройки
Звено: РДГ Варна
Дата на валидност:
Длъжност: Главен експрерт "Стопанисване на горите"
Звено: РДГ Шумен
Дата на валидност: 08.12.2017
Длъжност: Главен горски инспектор
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност: 08.12.2017
Длъжност: Главен експерт – опазване на горските територии
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност: 08.12.2017
Длъжност: Главен експерт – човешки ресурси
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност: 21.12.2017
Длъжност: Главен специалист - горски инспектор, специалист - горски инспектор
Звено: РДГ Берковица
Дата на валидност: 04.12.2017
Длъжност: Дирекция Природен парк „Странджа“ обявява конкурс за заемане на длъжността: „БИОЛОГ“ (младши експерт)
Звено: ДПП Странджа
Дата на валидност: 22.12.2017
Длъжност: Главен специалист-горски инспектор
Звено: РДГ Велико Търново
Дата на валидност: 22.12.2017
Длъжност: Специалист – горски инспектор
Звено: РДГ Велико Търново
Дата на валидност: 20.12.2017
Длъжност: младши специалист "Горски инспектор"
Звено: ДПП Шуменско плато
Дата на валидност: 27.11.2017
Длъжност: старши експерт "Опазване на биоразнообразието, мониторинг и обслужване на посетители"
Звено: ДПП Шуменско плато
Дата на валидност: 27.11.2017
Длъжност: Главен счетоводител
Звено: РДГ София
Дата на валидност: 03.11.2017
Длъжност: Юрисконсулт
Звено: РДГ Кърджали
Дата на валидност: 23.10.2017
Длъжност: Горски инспектор при РДГ - Смолян
Звено: РДГ Смолян
Дата на валидност: 03.10.2017
Длъжност: „Юрисконсулт” в дирекция „Обща администрация” към РДГ – Берковица, 1 щатна бройка
Звено: РДГ Берковица
Дата на валидност: 18.10.2017
Длъжност: Главен експерт
Звено: РДГ Шумен
предишна страница 1 | 2 | 320 | 21 следваща страница