НачалоОбяви за работа - всички

Изпълнителна агенция по горите | Обяви за работа

Дата на валидност: 08.07.2021
Длъжност: Горски Инспектор в Дирекция Горско Стопанство на РДГ - Смолян
Звено: РДГ Смолян
Дата на валидност: 05.07.2021
Длъжност: Главен експерт "Информационни технологии"
Звено: РДГ Пазарджик
Дата на валидност: 03.07.2021
Длъжност: Счетоводител
Звено: РДГ Сливен
Дата на валидност: 04.06.2021
Длъжност: „Главен юрисконсулт” в дирекция „Административно-правна и финансово-ресурсна“ - 1 щатна бройка в Регионална дирекция по горите – Берковица
Звено: РДГ Берковица
Дата на валидност: 05.05.2021
Длъжност: Дирекция на Природен парк "Беласица" обявява конкурс за длъжността Младши експерт "Туризъм"
Звено: ДПП Беласица
Дата на валидност: 30.04.2021
Длъжност: Финансов контрольор
Звено: РДГ Благоевград
Дата на валидност: 29.04.2021
Длъжност: Обява за длъжността „Главен счетоводител“ в Дирекция Природен парк „Витоша“, гр. София – 1 щатна бройка
Звено: ДПП Витоша
Дата на валидност: 02.05.2021
Длъжност: Конкурс за длъжност „Старши горски инспектор“
Звено: РДГ Кюстендил
Дата на валидност: 22.04.2021
Длъжност: Конкурс за длъжността “Младши експерт” в отдел „Човешки ресурси и административни дейности“ /ЧРАО/, дирекция “Правно – административни дейности”/ПАД/ в ИАГ.
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 12.04.2021
Длъжност: „Младши експерт – човешки ресурси” в Обща администрация, Дирекция „Административно – правна и финансово – ресурсна дейност” на РДГ Бургас
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност: 05.04.2021
Длъжност: Главен експерт "Горска икономика", Специализирана администрация, Дирекция "Горско стопанство"
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност: 05.04.2021
Длъжност: Младши експерт "Стопанисване и ползване", Специализирана администрация, Дирекция"Горско стопанство"
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност: 29.03.2021
Длъжност: Финансов контрольор
Звено: РДГ Кърджали
Дата на валидност: 22.03.2021
Длъжност: Обява за провеждане на конкурс за длъжност Главен счетоводител в Дирекция Природен парк „Витоша“, гр. София
Звено: ДПП Витоша
Дата на валидност: 15.03.2021
Длъжност: Конкурс за длъжността “Младши експерт” в отдел „Учредяване на вещни права“, дирекция “Горски територии” в Изпълнителна агенция по горите
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 08.03.2021
Длъжност: Финансов контрольор
Звено: РДГ Сливен
Дата на валидност: 08.03.2021
Длъжност: Конкурс за длъжността “Старши експерт” в отдел „Инвентаризация и планиране“ /ИП/, дирекция “Горски територии”/ГТ/ в ИАГ
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 17.03.2021
Длъжност: Главен специалист - Горски инспектор
Звено: РДГ Стара Загора
Дата на валидност: 02.03.2021
Длъжност: ГЛАВЕН ГОРСКИ ИНСПЕКТОР
Звено: РДГ Стара Загора
Дата на валидност: 28.01.2021
Длъжност: Младши Експерт в Дирекция "Горско Стопанство"
Звено: РДГ Смолян
предишна страница 1 | 2 | 327 | 28 следваща страница