НачалоОбяви за работа - всички

Изпълнителна агенция по горите | Обяви за работа

Дата на валидност: 26.10.2023
Длъжност: Специалист - Горски инспектор, Дирекция „Горско стопанство”, звено „Пловдив“, при Регионална дирекция по горите – Пловдив – 1 работнo място.
Звено: РДГ Пловдив
Дата на валидност: 09.10.2023
Длъжност: Главен експерт „Стопанисване и защита на горските територии“
Звено: РДГ Кърджали
Дата на валидност: 25.09.2023
Длъжност: Конкурс за следните длъжности: „Специалист - горски инспектор“ - 1 щатна бройка; „Старши специалист - горски инспектор“ - 2 щатни бройки; „Главен специалист - горски инспектор“ - 1 щатна бройка към Специализирана администрация, Дирекция „Горско стопанство
Звено: РДГ Сливен
Дата на валидност: 28.08.2023
Длъжност: ДПП „Странджа“ обявява конкурс за длъжност "Специалист-горски инспектор" - 1 щатна бройка
Звено: ДПП Странджа
Дата на валидност: 21.08.2023
Длъжност: Главен горски инспектор
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност: 15.08.2023
Длъжност: Главен експерт – промени в горските територии
Звено: РДГ Велико Търново
Дата на валидност: 15.08.2023
Длъжност: Главен експерт-контрол по опазване на горските територии
Звено: РДГ Велико Търново
Дата на валидност: 15.08.2023
Длъжност: Главен експерт – залесяване и защита на горските територии
Звено: РДГ Велико Търново
Дата на валидност: 04.09.2023
Длъжност: Главен специалист "Горски инспектор"
Звено: РДГ Пазарджик
Дата на валидност: 10.08.2023
Длъжност: Младши експерт „Мониторинг, екологично-информационни системи, ръководител Информационно-посетителски център и образователни системи”
Звено: ДПП Сините камъни
Дата на валидност: 13.07.2023
Длъжност: Главен горски инспектор
Звено: РДГ Шумен
Дата на валидност: 10.07.2023
Длъжност: Конкурс за длъжността "Главен счетоводител" в Регионална дирекция по горите - Пазарджик
Звено: РДГ Пазарджик
Дата на валидност: 19.06.2023
Длъжност: Старши горски инспектор
Звено: РДГ Кюстендил
Дата на валидност: 26.06.2023
Длъжност: „Старши специалист - Горски инспектор”, Дирекция „Горско стопанство”, звено „Пловдив“, при Регионална дирекция по горите – Пловдив – 1 работнo място
Звено: РДГ Пловдив
Дата на валидност: 01.06.2023
Длъжност: Старши експерт „Стопанисване и защита на горските територии“, Дирекция „Горско стопанство“ в Регионална дирекция по горите – Пловдив – 1 работно място
Звено: РДГ Пловдив
Дата на валидност: 26.06.2023
Длъжност: Специалист-горски инспектор
Звено: РДГ Велико Търново
Дата на валидност: 26.06.2023
Длъжност: Главен специалист-горски инспектор
Звено: РДГ Велико Търново
Дата на валидност: 22.05.2023
Длъжност: Главен счетоводител
Звено: ГСС София
Дата на валидност: 22.05.2023
Длъжност: Горски Инспектор
Звено: РДГ Смолян
Дата на валидност: 22.05.2023
Длъжност: Главен експерт в Дирекция "Горско стопанство"
Звено: РДГ Варна
предишна страница 1 | 2 | 333 | 34 следваща страница