НачалоНовини 2017/12Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

04.12.2017 - Редовна Експертнa срещa по Паневропейския процес „Горите на Европа“, 28-29 ноември 2017 г., Братислава, Словакия

В периода 28-29 ноември 2017 г. в гр. Братислава се проведе редовна Експертна срещa в рамките на Паневропейския процес „Горите на Европа“, в която взеха участие д-р инж. Ценко Ценов – директор на дирекция „Гори и лесовъдски дейности“ и инж. Долорес Белоречка – главен експерт в дирекция „Проекти и международни дейности“. Министерската конференция за опазване на горите в Европа (FOREST EUROPE) е паневропейският доброволен политически процес на високо равнище за диалог и сътрудничество в областта на политиката в областта на горите в Европа. FOREST EUROPE разработва общи стратегии за своите 47 поддръжници (46 европейски страни и Европейския съюз) за това как да опазват и да управляват устойчиво своите гори. Политическите решения и резолюции, направени в рамките на FOREST EUROPE, са доброволни и като подкрепят тези ангажименти, страните демонстрират своята готовност и интерес да опазват и управляват устойчиво своите гори. Ангажиментите, одобрени от министрите, служат като рамка за прилагане на устойчиво управление на горите в европейските страни, адаптирани към техните национални условия и изпълнени по съгласуван начин с останалата част от региона, и едновременно с това засилват международното сътрудничество.

Република България участва в подготовката на Министерска конференция 2020 г. заедно с 45 други държави от Европа. В този процес участват и международни и неправителствени организации като наблюдатели. Експертната среща е формалният орган за подготовка, взимащ решения и одобряващ работата на Бюрото за връзка - Братислава под надзора на Генерален координационен съвет, който се ръководи до 2020 г. от Словакия и Испания. 

На форума се докладваха и бяха обсъдени последователно отчета за дейности от Работната програма,  препоръки и действия за бъдещото развитие на процеса, подготовка за Кръгла маса за възобновяване на преговорите по Правно обвързващото споразумение за горите в Европа, чието провеждане бе отложено за месец септември 2018 г. Като добри комуникативни практики бяха посочени образователната програма за деца на Института за обучение в горите на Норвегия, интегрирането на критериите и индикаторите за устойчиво управление на горите на процеса в рамките на Стратегия за горите 2020 + на Австрия, както и положителната работа на Европейската мрежа INTEGRATE, свързана  с проблемите на ефективно и ефикасно интегриране на опазването на природата в рамката на устойчивото управление на горите.  Приети бяха решения и резюме за резултатите от срещата. Предстои изготвяне на пълен доклад за проведения форум от страна на Звеното за връзка – Братислава. 

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност