НачалоНовини 2019/04Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

10.04.2019 - РЕШЕНИЕ № 1-I-1 Т 08.04.2019 Г. за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горски територии – частна държавна собственост

 

 

 

 
Документи