НачалоНовини 2019/04Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

10.04.2019 - РЕШЕНИЕ № 1-ІI-1 т 08.04.2019 г. за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия – собственост на юридическо лице

 

 

 

 
Документи