НачалоНовини 2019/04Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

10.04.2019 - РЕШЕНИЕ № 1-ІI-2 от 08.04.2019 г. за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост
 
Документи