НачалоНовини 2019/04Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

10.04.2019 - Незабавна проверка на ИАГ не установи незаконна дървесина в Кроношпан България ЕООД, Велико Търново

Във връзка с изразени съмнения в публичното пространство за неупражнен контрол на Изпълнителна агенция по горите и нейните структури върху вида и законността на дървесината, която постъпва в Кроношпан България ЕООД, Велико Търново, екип на Агенцията по горите и Регионална дирекция по горите – гр. Велико Търново извърши незабавна проверка на място, която установи следното:

В двора на предприятието няма налична дървесина с незаконен произход. Справка в електронния дневник на предприятието показва, че основната дървесина, която се използва е еднометрова иглолистна и широколистна дървесина за целулоза , трески с кора, вършина, стърготини, капаци, парчета дървесина, дървесни отпадъци.  В предприятието постъпва дървесина от цялата страна. 

Обектът подлежи на регулярни проверки, последната от които е извършена от 11 до 13 март 2019 г. от екип на Агенцията по горите и Регионална дирекция по горите – гр. Велико Търново. Служителите са проверили товарни автомобили на входа на завода. Превозните средства са инспектирани за количеството и вида на натоварената дървесина, както и за необходимите документи за транспортирането й, при което не са открити нарушения. Документната проверка показва, че предприятието няма сключени договори за добив и доставка от държавни горски територии. 

Петък, събота и неделя екипи горски инспектори на РДГ са позиционирани на възлови пътни артерии за проверка на автомобили, транспортиращи дървесина в региона.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност