НачалоСтруктураИАГДирекция

Изпълнителна агенция по горите | дирекция Наука и международни дейности

В дирекцията работят 13 служители:
Албена Бобева Главен експерт тел. 029045356, вътр: е-поща: albena_bobeva@iag.bg
Николай Василев Главен експерт тел. 029045361, вътр: е-поща: n_vasilev@iag.bg
Долорес Белоречка Главен експерт тел. 029045356, вътр: е-поща: dolores@iag.bg
Любчо Тричков Главен експерт тел. 029045358, вътр: е-поща: lptrichkov@iag.bg
Николета Динева Главен експерт тел. 9045361 , вътр: е-поща: dineva@iag.bg
Радка Върбанова Главен експерт тел. 029045358, вътр: е-поща: varbanova@iag.bg
Маргаритка Павлова Главен специалист тел. 0298511503, вътр: 503 е-поща: mpavlova@iag.bg
Величка Марина Главен специалист тел. 0298511509, вътр: 509 е-поща: vili@iag.bg
Иван Безлов Главен специалист тел. 029045357 , вътр: е-поща: ivan_b@iag.bg
Диана Христова Старши експерт тел. 0298511559 , вътр: 559 е-поща: d_ilieva@iag.bg
Петя Славчевска Старши експерт тел. 029045355 , вътр: е-поща: slavchevska@iag.bg
Даряна Манова Старши експерт тел. 029045355 , вътр: 355 е-поща: dmanova@iag.bg
Росен Ангелчев Старши експерт тел. , вътр: е-поща: