НачалоСтруктураИАГДирекцияДирекция

Изпълнителна агенция по горите | отдел Инвентаризация и горскостопанско планиране

В отдела работят 1 служители:
Мартин Тодоров Главен експерт тел. 0298511556, вътр: 556 е-поща: mtodorov@iag.bg