НачалоСтруктураИАГДирекция

Изпълнителна агенция по горите | дирекция Гори и лесовъдски дейности

В дирекцията работят 20 служители:
Тони Кръстев Началник отдел тел. 0298511516, вътр: 516 е-поща: tkrastev@iag.bg
Росен Райчев Началник отдел тел. 0298511561, вътр: 561 е-поща: rraichev@iag.bg
Мария Чамбова Главен експерт тел. 0298511528, вътр: 528 е-поща: chambova@iag.bg
Емил Ракъджиев Главен експерт тел. 0298511556, вътр: 556 е-поща: erak@iag.bg
Анна Петракиева Главен експерт тел. 0298511552, вътр: 552 е-поща: anpetrakieva@iag.bg
Мартин Иванов Главен експерт тел. 029045357, вътр: е-поща: martin@iag.bg
Мария Беловарска Главен експерт тел. 0298511526, вътр: 526 е-поща: belovarska@iag.bg
Деян Стойнев Главен експерт тел. 0298511556, вътр: 556 е-поща: d_stoynev@iag.bg
Кирил Ташев Главен експерт тел. 0298511552, вътр: 552 е-поща: tashev@iag.bg
Йордан Палигоров Главен експерт тел. 029045324, вътр: е-поща: paligorov@iag.bg
Георги Коцев Главен експерт тел. 0298511530, вътр: 530 е-поща: gkkocev@iag.bg
Петя Пашова Главен експерт тел. 0298511515, вътр: 515 е-поща: pashova@iag.bg
Димитър Витев Главен експерт тел. 0298511552, вътр: 552 е-поща: vitev@iag.bg
Илиян Мутафчийски Главен експерт тел. 0298511556, вътр: 556 е-поща: ilian71@iag.bg
Красимир Каменов Главен експерт тел. 0298511516, вътр: 516 е-поща: k.kamenov@iag.bg
Петко Илиев Главен експерт тел. 0298511530, вътр: 530 е-поща: p.iliev@iag.bg
Диана Кирилова Главен експерт тел. 0298511530, вътр: 530 е-поща: dianapk@iag.bg
Елена Рафаилова Главен експерт тел. 0298511552, вътр: 552 е-поща: erafailova@iag.bg
Светослава Стоянова Главен експерт тел. 0298511526, вътр: 526 е-поща: svetoslava@iag.bg
Илиaна Менцел Старши експерт тел. 0298511551, вътр: 551 е-поща: mentsel@iag.bg