НачалоСтруктураИАГДирекцияДирекция

Изпълнителна агенция по горите | отдел Бюджет

В отдела работят 5 служители:
Катерина Кутина Началник отдел тел. 0298511554, вътр: 554 е-поща: katerina@iag.bg
Божана Георгиева Главен експерт тел. 0298511554, вътр: 554 е-поща: bojana@iag.bg
Ваня Христова Главен експерт тел. 0298511553, вътр: 553 е-поща: vaniah@iag.bg
Вяра Костова Главен експерт тел. 0298511553 , вътр: 553 е-поща: kostova@iag.bg
Мария Маринова Старши експерт тел. 0298511554, вътр: 554 е-поща: maria@iag.bg