НачалоСтруктураИАГДирекцияДирекция

Изпълнителна агенция по горите | отдел Счетоводство

В отдела работят 4 служители:
Васил Бялков и.д. Началник отдел тел. 0298511560, вътр: 560 е-поща: vbialkov@iag.bg
Сашка Димова Главен експерт тел. 0298511560, вътр: 560 е-поща: sashka@iag.bg
Лозина Гилова Главен специалист тел. 0298511560, вътр: 560 е-поща: lgilova@iag.bg
Екатерина Ганчовска Старши счетоводител тел. 0298511555, вътр: 555 е-поща: ganchovska@iag.bg