НачалоСтруктураИАГДирекцияДирекция

Изпълнителна агенция по горите | отдел Счетоводство

В отдела работят 5 служители:
Сашка Димова Главен експерт тел. 0298511560, вътр: 560 е-поща: sashka@iag.bg
Вяра Костова Главен експерт тел. , вътр: е-поща: kostova@iag.bg
Любомир Иванов Главен експерт тел. 98511560 , вътр: 560 е-поща: l.ivanov@iag.bg
Лозина Гилова Главен специалист тел. 0298511560, вътр: 560 е-поща: lgilova@iag.bg
Екатерина Ганчовска Старши счетоводител тел. 0298511555, вътр: 555 е-поща: ganchovska@iag.bg