НачалоСтруктураИАГДирекция

Изпълнителна агенция по горите | дирекция Финансово-стопански дейности

В дирекцията работят 14 служители:
Катерина Кутина Началник отдел тел. 0298511554, вътр: 554 е-поща: katerina@iag.bg
Димитър Чапанов Началник отдел тел. 0298511559, вътр: 559 е-поща: d.chapanov@iag.bg
Анелия Гаврилова Главен експерт тел. 029045311, вътр: е-поща: gavrilova@iag.bg
Божана Георгиева Главен експерт тел. 0298511554, вътр: 554 е-поща: bojana@iag.bg
Ваня Христова Главен експерт тел. 0298511553, вътр: 553 е-поща: vaniah@iag.bg
Сашка Димова Главен експерт тел. 0298511560, вътр: 560 е-поща: sashka@iag.bg
Любомира Илиева Главен експерт тел. 0298511554 , вътр: 554 е-поща: lubomira@iag.bg
Вяра Костова Главен експерт тел. , вътр: е-поща: kostova@iag.bg
Любомир Иванов Главен експерт тел. 98511560 , вътр: 560 е-поща: l.ivanov@iag.bg
Румяна Брусарска Главен специалист тел. 0298511554, вътр: 554 е-поща: rumi@iag.bg
Лозина Гилова Главен специалист тел. 0298511560, вътр: 560 е-поща: lgilova@iag.bg
Татяна Михайлова Старши специалист тел. 0298511392 , вътр: 392 е-поща: tatiana@iag.bg
Екатерина Ганчовска Старши счетоводител тел. 0298511555, вътр: 555 е-поща: ganchovska@iag.bg
Мария Маринова Старши експерт тел. 0298511553, вътр: 553 е-поща: maria@iag.bg