Регионални дирекции на горите

Сливен

Контакт със звеното:
Директор: инж. Мирослав Маринов
Телефон: 044 622 945
Факс: 044 622 922
Електронна поща: RugSliven@iag.bg
Адрес: гр. Сливен, ПК 8800, ул. Орешак №15А

Интернет страница: www.sliven.iag.bg

УВАЖАЕМИ СОБСТВЕНИЦИ НА ГОРИ, УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ЛЕСОВЪДИ, ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТИ, ИЗВЪРШВАЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РДГ СЛИВЕН, СА ПУБЛИКУВАНИ НА СТРАНИЦАТА НА РДГ СЛИВЕН